Vláda schválila Národní strategii finančního vzdělávání 2.0

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Vláda dne 13. ledna 2020 usnesením č. 30/2020 schválila Národní strategii finančního vzdělávání 2.0 (NSFV 2.0), zpracovanou Ministerstvem financí. NSFV 2.0 nahrazuje dosavadní strategii z roku 2010 a vytyčuje základní směr, kterým by se finanční vzdělávání v České republice mělo v příštích letech ubírat. Na realizaci NSFV 2.0 se bude podílet nejen stát, ale i celá řada soukromých subjektů, a to jak neziskových, tak komerčních. Mezi nejdůležitější změny, které NSFV 2.0 přináší, patří zejména rozšíření záběru finančního vzdělávání o vybrané skupiny dospělé populace a zřízení Národního registru projektů finančního vzdělávání.