Evropská komise schválila návrh směrnice o spotřebitelských úvěrech

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Evropská komise schválila návrh směrnice o spotřebitelských úvěrech, která má nahradit stávající směrnici 2008/48/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru (CCD). Byl zahájen řádný legislativní proces, tj. projednávání návrhu v Radě EU a Evropském parlamentu. Na úrovni příslušné pracovní skupiny Rady EU byl návrh Evropskou komisí dosud pouze obecně přestaven, vlastní vyjednávání o podobě nového předpisu mezi jednotlivými členskými státy a Evropskou komisí by mělo začít v září. Přístup ČR k návrhu vymezí rámcová pozice, kterou v současnosti Ministerstvo financí zpracovává. Případné podněty k návrhu směrnice lze zasílat na adresu uver@mfcr.cz.