Test finanční gramotnosti: část FINANČNÍ ZODPOVĚDNOST

1 Který z následujících výroků nejlépe odpovídá Vašim životním hodnotám?

2 Komu byste dali své přihlašovací údaje do elektronického bankovnictví?

3 Co uděláte, když Vám někdo předloží smlouvu k podpisu (z banky, za platby za telekomunikace a energie, smlouvy k nemovitosti apod.)?

4 Co byste udělal/a, abyste se dostal/a ze situace, při níž by Váš příjem zcela nepokrýval Vaše nezbytné výdaje?

5 Pokud by Vaše domácnost přišla o hlavní zdroj příjmu, jak dlouho byste vydrželi pokrývat životní náklady, aniž byste si museli půjčit peníze nebo se přestěhovat?

6 Schováváte si Vy sám/sama či někdo jiný z Vaší domácnosti daňové doklady, stvrzenky a účtenky za výdaje Vaší domácnosti?

7 Pokud byste Vy osobně dnes čelil/a nějakému výdaji ve výši Vašeho měsíčního příjmu, byl/a byste schopný/á jej pokrýt bez nutnosti půjčit si?

8 Kdybyste zjistil/a, že nemůžete zaplatit splátku, informoval/a byste o tom věřitele?

9 Máte Vy osobně nebo s partnerem nějaké finanční cíle, např. zabezpečit se na stáří, splatit dluhy či udržet si současnou životní úroveň?

10 Předpokládáte, že budete financovat své životní náklady v důchodu:

11 Představte si, že máte k dispozici 100.000 Kč a byla Vám nabídnuta dlouhodobá investice se zhodnocením 20 % ročně s tím, že investice je velmi bezpečná a k Vašim penězům budete mít kdykoliv volný přístup. Využijete této nabídky?

12 Kolikrát se Vám za poslední rok stalo, že jste nezaplatil/a včas nějakou splátku či pravidelnou platbu (např. nájem, telefon, internet či energie)?

13 Představte si, že nemáte dostatek peněz na nákup vánočních dárků. Situaci můžete vyřešit úvěrem, který budete splácet během celého následujícího roku. Za dárky tak nakonec zaplatíte o 20 % více, než kolik by stály bez půjčky. Jak se zachováte?

14 Jaký máte přehled o penězích, které máte v tuto chvíli k dispozici v hotovosti a na účtu?

15 Pokud byste si měl/a vzít půjčku na nákup nezbytného vybavení do domácnosti (např. pračky, ledničky apod.), podle čeho byste se při výběru půjčky rozhodoval/a?

16 Ve který okamžik byste začal/a řešit problémy se splácením závazků?

17 Rozpočet domácnosti se používá k rozhodování, jaký podíl příjmů Vaší domácnosti bude použit na útratu, spoření nebo placení účtů a dluhů. Máte přehled o Vašich příjmech a výdajích a kontrolujete je?